تمیزکننده شیشه


این محصول نه تنها دارای کلیه امتیازات تمیزکننده من بوده و کلیه لکه های چربی و یا گرد و غبار را پاک می کند، بلکه با توجه به بسته بندی یک لیتری آن مرقون به صرفه نیز می باشد. این محصول با نام تجاری رایت عرضه می شود، اولین محصول در ایران بوده و از دیر باز در خانه مصرف کنندگان ایرانی جایگاه منحصر بفردی دارد.با استفاده از رایت درخشندگی را به شیشه ها و پنجره های خود برگردانید.