سرعت خوانش 266تست همراه ISE و 180 تست بدون ISE
تعداد جایگاههای معرف 32 جایگاه معرف, قابل استفاده از بطری های cc10 – cc25 و cc50 مجهز به سیستم خنک کننده .

امکان استفاده هر یک از جایگاه ها به عنوان معرف های R3-R2-R1

تعداد جایگاههای نمونه 62 جایگاه برای نمونه و قابلیت استفاده هر جایگاه جهت قرارگیری کالیبراتور- کنترل- سرم روتین- سرم نوزاد و اورژانس.

قابلیت استفاده از لوله های 13x75mm و کاپ

مجهز به سیستم بارکد خوان

سیستم برداشت معرف و نمونه سرنگ µl1000 جهت برداشت معرف و سرنگ µl100 جهت برداشت نمونه ها. حجم قابل برداشت µl 400-110 برای R1 و حجم قابل برداشت µl 180- 0 برای R2 و R3 حجم برداشت نمونه µl 30-1با قابلیت برداشت
µl 0.1 ، سوزن برداشت معرف مجهز به گرم کننده اولیه میباشد.

جهت جلوگیری از آلوده سازی معرف ها و نمونه ها , سوزن های برداشت معرف و نمونه به حسگر سطح مجهز میباشد و وجود این سیستم امکان تشخیص حجم موجود در بطری های معرف را فراهم می نماید.

سوزن های معرف و نمونه علاوه بر وجود حسگر سطح ، مجهز به حسگر برخورد نیز می باشند.

سینی واکنش(کووت) سینی واکنش دارای 48 کووت به هم پیوسته, همراه سیستم شستشوی تمام اتوماتیک وخشک کن کووت است. دارای سیستم گرم کنندهPeltier element جهت تامین دمای 37 درجه با دقت (1/0 ±)درجه سانتی گراد
سیستم نوری دارای لامپ هالوژن 12 ولت 20وات
دارای 8 فیلتر نوری با طول موج های ( 340 – 405 – 505 – 546 – 578 -620 700- 660-)نانومتر با قابلیت تعویض یک به یک
رنج فتومتری رنج فتومتری خطی -0.1-3.0 با دقت 0.001Abs
روش های خوانش قابلیت اندازه گیری با روش های ( Kinetic (bichromatic End point,Two point, End point&
قابلیت رسم نمودار واکنش

انجام اتوماتیک رقیق سازی نمونه های خاص(نمونه هایی که غلظت آنها از حد خوانش خطی کیت تجاوز می کنند.)
انجام کالیبراسیون یک نقطه ای و چند نقطه ای (در مورد تستهایی که شکل واکنش آنها بصورت منحنی میباشد)
دارای قابلیت Prozone check برای تستهای ایمونولوژی
دارای قابلیت ِ CUT OFFو انجام تستهای محاسباتی
محاسبه sample blank,reagent blankدر صورت لزوم

کنترل کیفی قابلیت تعریف 15 کنترل مختلف و امکان قراردادن 3 کنترل برای یک تست
رسم نمودارکنترل کیفی ماهانه و اعمال قوانینwestgard
استانداردها CB,CE-IVD
مشخصات کامپیوتر و نرم افزار کامپیوتر با صفحه نمایش لمسی, نرم افزارتحت windows XP MSهمراه با خروجی RS232 (شبکه)
توان مصرفی و مشخصات
محیطی و مصرف آب مقطر
ولتاژVac 240-100 و ماکزیمم توان مصرفی VA380و فرکانس Hz 60-50
امکان بکارگیری در دمای محیطی 32-15 درجه سانتی گراد و رطوبت 85-15 درصد
مصرف آب مقطر5/0لیتر در ساعت
امکانات افزودنی
(طبق سفارش میباشد و همراه دستگاه موجود نمی باشد)
بارکد خوان دستی معرف
جداسازی فاضلاب رقیق و غلیظ
ISE جهت اندازه گیری( Potassium-sodium-Chloride وCo2)
پرینتر
ابعاد و وزن دستگاه طول cm 122 ، عرض cm 61 ، ارتفاع cm 75، وزن kg 95