سرعت خوانش 450تست همراه ISE و 360 تست بدون ISE
تعداد جایگاههای معرف 64 جایگاه معرف در دو سینی , قابل استفاده از بطری های cc10 – cc25 و cc50 مجهز به سیستم خنک کننده .

امکان استفاده هر یک از جایگاه ها به عنوان معرف های R3-R2-R1

تعداد جایگاههای نمونه 80 جایگاه برای نمونه و قابلیت استفاده هر جایگاه جهت قرارگیری کالیبراتور- کنترل- سرم روتین- سرم نوزاد و اورژانس.

قابلیت استفاده از لوله های 16x100mm-13x75mm و کاپ

مجهز به سیستم بارکد خوان

سیستم برداشت معرف و نمونه دو سرنگ µl1000 جهت برداشت معرف و دو سرنگ µl100 جهت برداشت نمونه ها. حجم قابل برداشت
µl 400-110 برای R1 و حجم قابل برداشت µl 180- 0 برای R2 و R3 با قابلیت برداشت µl 1، حجم برداشت نمونه µl 30ـ 1با قابلیت برداشت µl 1/0 ، سوزن های برداشت معرف مجهز به گرم کننده اولیه میباشد.

جهت جلوگیری از آلوده سازی معرف ها و نمونه ها , سوزن های برداشت معرف و نمونه به حسگر سطح مجهز میباشد و وجود این سیستم امکان تشخیص حجم موجود در بطری های معرف را فراهم می نماید.

سوزن های معرف و نمونه علاوه بر وجود حسگر سطح ، مجهز به حسگر برخورد می باشند.

سینی واکنش(کووت) دارای دو سینی واکنش مجزا, هر سینی دارای 48 کووت به هم پیوسته, همراه سیستم شستشوی تمام اتوماتیک .دارای سیستم Peltier element جهت تامین دمای 37 درجه بادقت (1/0 ±) درجه سانتی گراد
سیستم نوری دارای لامپ هالوژن 12 ولت 20وات
دو سیستم نوری مجزا هر یک دارای 8 فیلتر نوری با طول موج های 340 – 405 – 505 – 546 – 578 – 620 – 660 و 700نانومتر که هر یک قابل تعویض می باشد .

رنج فتومتری رنج فتومتری خطی -0.1-3.0 با دقت 0.001Abs
روش های خوانش قابلیت اندازه گیری با روش های Biochromatic End point وKinetic Two point, End point,

قابلیت رسم نمودار واکنش

انجام اتوماتیک رقیق سازی نمونه های خاص(نمونه هایی که غلظت آنها از حد خوانش خطی کیت تجاوز می کنند.)
انجام کالیبراسیون یک نقطه ای و چند نقطه ای (در مورد تستهایی که شکل واکنش آنها بصورت منحنی میباشد)
دارای قابلیت Prozone check برای تستهای ایمونولوژی
دارای قابلیت ِ CUT OFFو انجام تستهای محاسباتی
محاسبه Reagent blankوsample blank در صورت لزوم

کنترل کیفی قابلیت تعریف 15 کنترل مختلف و امکان قراردادن 3 کنترل برای یک تست
رسم نمودار کنترل کیفی ماهانه و اعمال قوانینwestgard

استانداردها CB,CE-IVD و UL
مشخصات کامپیوتر و نرم افزار کامپیوتر با صفحه نمایش لمسی, نرم افزارتحت windows XP MSهمراه با خروجی RS232 (شبکه)
توان مصرفی و مشخصات
محیطی و مصرف آب مقطر
ولتاژ Vac 240-100 و ماکزیمم توان مصرفی VA 1Kفرکانس Hz 60-50
امکان بکارگیری در دمای محیطی 32-15 درجه سانتی گراد و رطوبت 88-15 درصد
مصرف آب مقطر1لیتر درساعت

امکانات افزودنی
(طبق سفارش میباشد و همراه دستگاه موجود نمی باشد)
بارکد خوان دستی معرف
جداسازی فاضلاب رقیق و غلیظ
ISE جهت اندازه گیری Potassium-sodium-Chloride وCo2
پرینتر

ابعاد و وزن دستگاه طول cm 117 ، عرض cm 80 ، ارتفاع cm 115، وزن kg 190