لوگوی شرکت من
در حال بارگذاری سایت...

کیت بیوشیمی کراتین کیناز – CKMB

حجم: ۱۲۵ml
محتوای بسته: R1: ۱*۴۰ml — R2: ۱*۱۰ml
متدولوژی: IFCC
میزان کنش: ۱۰ – ۶۰۰ U/L

کیت بیوشیمی کراتین کیناز – CKMB

کراتین کیناز به شکل ایزوآنزیم‌های MB فقط در عضله قلبی، MM در عضلات مخطط و عضله قلب،  BB به طور خاص در سلول‌های مغزی وجود دارد.

اندازه‌گیری CK سرم برای تشخیص و پیگیری آسیب‌های عضله قلبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در آنفارکتوس میوکارد میزان CK توتال و CK-MB به سرعت افزایش یافته و 24-10 ساعت پس از وقوع آنفارکتوس به بالاترین حد خود می‌رسد. سطح سرمی آنزیم پس از 3-4 روز به میزان طبیعی بر‌میگردد. مقادیر بیش از حد طبیعی پس از آسیب‌های عضلانی نیز دیده ‌می‌شود.

دیدگاه کاربران

توجه:آدرس ایمیل شما برای عموم منتشر نخواهد شد و بصورت محرمانه خواهد ماند.