لوگوی شرکت من
در حال بارگذاری سایت...

محلول بیوشیمی کلسترول HDL دایرکت – HDL DIRECT

حجم: ۸۰ml
محتوای بسته: R1:۱*۶۰ml — R2: ۱*۲۰ml
متدولوژی: Immunoinhibition
محدوده اندازه گیری : ۲۰۰ – ۵ mg/dl


امتیاز کاربران
5/5 - (1 امتیاز ثبت شده)

کلسترول HDL دایرکت – HDL DIRECT

کلسترول یک مولکول چربی است که در محیط ابی مانند پلاسما، نامحلول می‌باشد. به همین علت آت در گردش خون به شکل نیمه امولسیون، با پیوستن به پروتئین‌ها و سایر چربی ها و تشکیل لیپوپروتئین‌ها انجام می‌گیرد.

لیپوپروتئین‌ها از نظر کمی و کیفی در میزان چربی و پروتئین بکار رفته در ساختمانشان متفاوتند و این تفاوت، سبب اختلاف در عملکردشان می‌شود. مهمترین عامل طبقه‌بندی بر اساس تفاوت در چگالی آنهاست و انواعی با نامهای HDL (لیپوپروتئین با چگالی زیاد). LDL (لیپوپروتئین با چگالی کم). VLDL (لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم) و برخی ترکیبات حد واسط که در مراحل سوخت و ساز چربی ها بوجود می‌آید. را شامل می‌شود. تقریباً ۵۰ درصد از HDL شامل چربیهاست که ۲۰% از آن را کلسترول تشکیل می‌دهد.

HDL نقش مهمی را در برداشت کلسترول از سلول‌ها و در نتیجه پاکسازی سلول‌ها بر عهده دارد. بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژی، این ماده و مفهوم (کلسترول خوب) بودن آن را تائید می‌نماید. بنابراین HDL کلسترول، زمانی که عدم توازن در نسبت کلسترول توتال به HDL کلسترول و یا نسبت LDL کلسترول به HDL وجود داشته باشد، عامل مهمی برای ارزیابی خطر پیدایش ضایعات در جدار شریان‌ها محسوب می‌شود.

دیدگاه کاربران

توجه:آدرس ایمیل شما برای عموم منتشر نخواهد شد و بصورت محرمانه خواهد ماند.