لوگوی شرکت من
در حال بارگذاری سایت...

کیت بیوشیمی اوریک اسید – Uric Acid

حجم: ۲۵۰ml و ۵۰۰ml
محتوای بسته: R1: ۴*۱۲۵ml — R1:۲*۱۲۵ml
متدولوژی: Uricase – PAP
محدوده اندازه گیری: ۱-۲۵ mg/dl

اوریک اسید – Uric Acid

اسید اوریک محصول اصلی کاتابولیسم پورین‌ها (آدنوزین، گوانوزین) است که می‌تواند منشا داخلی و یا خارجی (مواد غذایی) داشته باشد این تبدیل عمدتاً در کبد صورت می‌گیرد. تقریباً 75 درصد اسید اوریک توسط کلیه‌ها حذف می‌شود، باقیمانده وارده روده شده و در آنجا تحت تاثیر آنزیم باکتری‌های روده‌ای قرار می‌گیرد. اسید اوریک حلالیت زیادی در آب ندارد. افزایش غیر طبیعی غلظت اسید اوریک سبب ایجاد کریستالعای اورات در ادرار می‌شود. این اتفاث در پلاسما نیز رخ می‌دهد. در این حالت کریستال‌ها عمدتاً در مفاصل رسوب کرده و پاسخ التهابی شدیدی را سبب می‌شوند (نقرس) میزان اسید اوریک سرم به علت افزایش سنتز پورین‌هاريال اختلالات متابولیکی (سندرم Nyhan – Lesch) مشکلات تغذیه‌ای، افزایش Over – Turn اسید نوکلئیک در هنگام تکثیر سلولهای سرطانی، لوسمی، پسوریازیس، داروهای سیتوتوکسیک، اختلالات کلیوی افزایش می‌یابد. کاهش میزان اسید اوریک سرم معمولی نمی‌باشد ولی ممکن است به دلایل مختلف از جمله اختلال کلیوی اسید اوریک (سندرم Fanconi) و بیماری Hodgkin دیده شود.

دیدگاه کاربران

توجه:آدرس ایمیل شما برای عموم منتشر نخواهد شد و بصورت محرمانه خواهد ماند.