لوگوی شرکت من
در حال بارگذاری سایت...

کیت بیوشیمی هموگلوبین HB A1C – A1C

حجم: ۱۳۲ml
محتوای بسته: R1: ۱*۲۴ — R2: ۱*۸ — R3: ۴*۲۵
متدولوژی: Immuno-Turbidimetry
محدوده اندازه گیری: براساس پروتکل CLSI EP6A معرف ها از ۲.۵ تا ۱۶ درصد (۴ تا ۱۵۱ mmol/mol) خطی می باشد.

هموگلوبین HB A1C – A1C

HBA1c حالت اصلی شکل هموگلوبین گلیکوزیله در خون می‌باشد. سنتز آن ضرورتاً برگشت ناپذیر بوده و غلظت آن عمدتاً وابسته به غلظت گلوکزی است که اریتروسیت‌ها در معرض آن هستند و به نبمه عمر اریتروسیت‌ها نیز بستگی دارد. درنتیجه میزان HbA1c نشان دهنده غلظت میانگین قند خون در طول ۶ تا ۸ هفته آزمایش می‌باشد. برخلاف میزان گلوکز، میزان HbA1c مستقل از تغییراتی ناشی از رژیم غذایی و ورزش می‌باشد. انجام منظم تست به منظور پایش قند در بیماران دیابتی توصیه می‌شود.

دیدگاه کاربران

توجه:آدرس ایمیل شما برای عموم منتشر نخواهد شد و بصورت محرمانه خواهد ماند.