لوگوی شرکت من
در حال بارگذاری سایت...

Fabric Softener Towel and clothes

چکیده ای از محصول درج نشده است

Man Suitable for all types of fabrics and synthetic fibers. Due to its formulation, this product eliminates electricity, making clothes, sheets and other fabrics easier to iron and absorb less dust.

تصویر نرم کننده حوله و لباس من

دیدگاه کاربران

توجه:آدرس ایمیل شما برای عموم منتشر نخواهد شد و بصورت محرمانه خواهد ماند.