لوگوی شرکت من
در حال بارگذاری سایت...

Liquid wash containers | Dishwashing Liquid

چکیده ای از محصول درج نشده است

  • Four Pleasant fragrance (lemon, grapefruit, peach and apple)

 

  • Existing volumes (750 grams, 4 liters, 10 liters and 20 liters)

Good dishwashing liquid is always a bit hard, a dishwashing liquid, in addition to high cleansing power, concentration and good felts, is a good choice for removing fats and high cleaning power. In addition to cleaning the dishes from the skin, Protect your hands.

دیدگاه کاربران

توجه:آدرس ایمیل شما برای عموم منتشر نخواهد شد و بصورت محرمانه خواهد ماند.