لوگوی شرکت من
در حال بارگذاری سایت...

Fruit And Vegetable Disinfector

چکیده ای از محصول درج نشده است

This product, which is the best product on the market of its kind, is used to disinfect varieties of vegetable and fruit. The special formulation of this product will eliminate a wide range of harmful bacteria and pathogens.

تصویر گندزدای میوه و سبزیجات

دیدگاه کاربران

توجه:آدرس ایمیل شما برای عموم منتشر نخواهد شد و بصورت محرمانه خواهد ماند.