لوگوی شرکت من
در حال بارگذاری سایت...

Man Softener clothes and towels

چکیده ای از محصول درج نشده است

Suitable for all types of natural and artificial fabrics and fibers. This product, according to its formulation, eliminates electricity, making the clothes, sheets and other fabrics easier to iron and absorb less dust. This product is available in 3 different fragrances for all tastes.

تصویر محلول سفیدکننده من

دیدگاه کاربران

توجه:آدرس ایمیل شما برای عموم منتشر نخواهد شد و بصورت محرمانه خواهد ماند.